Tag Archives: motywacja pracowników

Motywowanie pracowników prostymi gestami

Jeśli chcesz być człowiekiem sukcesu (a zapewne chcesz), to musisz liczyć się z tym, że w przyszłości będziesz miał do czynienia z ludźmi, którzy ci ten sukces pomogą budować. Może będą to pracownicy firmy, z których trzeba będzie zbudować dobrze działający zespół. To zadanie będzie należało do ciebie – ponieważ motywowanie pracowników  to również domena pracodawcy.

Moc motywacji

Siła, jaką posiada motywacja jest naprawdę wielka. Nie wystarczy tylko zatrudnić ludzi, ale należy się nimi także ‚zaopiekować’, tak, aby dobro firmy było dobrem każdego pojedynczego pracownika. Na sukces firmy pracuje nie tylko zarząd, dlatego też motywowanie pracowników jest tematem poruszanym na wielu szkoleniach i w wielu książkach.

Co, jako przyszły pracodawca powinieneś wiedzieć o motywowaniu? Przede wszystkim musisz zdawać sobie sprawę z siły prostych gestów. Pracowników nie motywuje tylko i wyłącznie wysoka pensja, podwyżki i premie. Pracownik lojalny to pracownik doceniany. Motywowanie pracowników to dostrzeganie ich sukcesów. Nie ma lepszego dnia niż tego, w którym kierownik działu uściśnie rękę pracownika! Takie osobiste docenienie indywidualnego sukcesu po pierwsze motywuje pracownika, a po drugie jest znakiem dla innych, że szef jest osobą sprawiedliwą i ceniącą prace pojedynczego człowieka.

Motywowanie pracowników nagrodami

Nie zawsze trzeba tutaj mówić o nagrodach pieniężnych. Często dla pracowników są dostępne co kwartał darmowe karnety do kina, do teatru czy też na basen. Wspieranie odpoczynku i czasu wolnego swoich pracowników również sprawia, że pracownik będzie uważał swoje miejsce pracy za bardziej atrakcyjne, i nie będzie myślał o jego zmianie. Bardzo dużą rolę gra również konkretne i precyzyjne określenie warunków awansu. Widząc, że przez starania i aranżację w wyznaczone zadania można zbliżyć się do awansu, procentuje to w pozyskaniu bardziej lojalnych pracowników, którzy dostrzegają szansę na własny rozwój w firmie.

Oczywiście to nie wszystkie wskazówki i sposoby na motywowanie pracowników. Bo tych jest na prawdę sporo. Warto korzystać z porad i wszelakich wskazówek, studiując i ucząc się w taki sposób, aby osiągnąć sukces wraz z grupą innych ludzi.

Pozdrawiam,

Aneta Pawlus
Sztuka Motywacji

Motywowanie pracowników w małej firmie

Mała firma to środowisko stosunkowo zamknięte, którego nie da się podciągnąć pod modele zarządzania wielotysięcznych korporacji. W małym przedsiębiorstwie wszystko opiera się na trochę innej zasadzie – wszyscy się znają komunikacja na linii szef-podwładny staje się bliższa.

Motywowanie pracowników ulega tutaj pewnym uproszczeniom – małe firmy mają dużo łatwiej, jeśli chodzi o wytworzenie rodzinnej atmosfery, określenia drogi awansów czy też tworzenia relacji międzyludzkich. Jak wiadomo, motywowanie pracowników zarówno w dużej jak i w małej firmie opiera się zarówno na rywalizacji, jak i na określeniu jasnych zasad i szczebli awansu, jakie może osiągnąć pracownik. Bo w pewnym momencie przestaje chodzić o wynagrodzenie – pracownik, który źle się czuje w swojej firmie będzie coraz mniej wydajny i zadowolony, aby w końcu się zwolnić i przejść do konkurencji.

Opracowanie jednego, przejrzystego systemu motywacji dla małej firmy (system bonów świątecznych, karnetów na wejścia do kina, premii pieniężnych, wyjazdów integracyjnych, również awansów) to najlepsze motywowanie pracowników i jasne określenie nagród. Pomoże to pracownikom uzyskać pełne zadowolenie z wykonywanej pracy. Jedną z technik najskuteczniejszej motywacji jest pochwała. Pracownik zadowolony i doceniony to pracownik wydajny, który wie, że jego pracę się szanuje i docenia jego umiejętności.

Motywowanie pracowników to również dawanie im możliwości poszerzania swoich umiejętności. Wtedy również pracownik czuje się  doceniany i z jeszcze większym zaangażowaniem będzie przyczyniał się do sukcesów firmy.

Najważniejszym jest jednak, aby współczesny manager pamiętał że to nie tylko pieniądze są motywatorem, ponieważ istnieje dużo więcej tak samo skutecznych narzędzi motywacyjnych, tworzących idealną atmosferę w pracy.

Pozdrawiam,

Aneta Pawlus

SztukaMotywacji.wordpress.com

Motywowanie pracowników, czyli zadowolony personel

W licznych badaniach przeprowadzonych w korporacjach na temat zadowolenia pracowników dominuje wniosek, że to nie pieniądze wpływają na motywowanie pracowników. Aby pracownik był efektywny, nie wystarczy mu w nieskończoność zwiększać pensji (chociaż to się raczej nie zdarza), ale dać mu możliwość rozwoju osobistego.

Zagadnienia takie jak motywowanie pracowników jest poruszane nie tylko w licznych publikacjach, ale jest to również bardzo częsta tematyka organizowanych szkoleń. Liczni trenerzy podkreślają, że motywowanie pracowników wpływa na ich angażowanie się w pracę, a to przecież na tym najbardziej zależy firmom. Nie trzeba nikogo przekonywać, że pracownik zadowolony pracuje lepiej i wydajniej, niż człowiek niedoceniony i nieusatysfakcjonowany.

Stąd bierze się bardzo krótkie stwierdzenie – motywowanie pracowników w sposób efektywny skraca czas wykonania większej ilości pracy, czyli pomaga na oszczędność kapitału. I wcale sposoby na motywowanie pracowników nie wiążą się z nakładami finansowymi czy też angażowaniem trenerów do szkoleń.

Techniki motywacyjne wpływające na efektywność pracowników

Dobrze prosperująca firma to przede wszystkim zadowoleni pracownicy, którzy czują się odpowiednio zmotywowani, przez co pracują wydajniej. Różne techniki motywacyjne to możliwość na zwiększenie małymi nakładami nie tylko zadowolenia, ale również osiąganych wyników.

Składające się na techniki motywacyjne  to nic innego, jak zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju oraz samokształcenia. To nie pieniądze motywują, jakby się mogło wydawać. Należy zwrócić uwagę na to, że pracownik zadowolony to więcej wykonanej pracy w krótszym czasie – do osiągnięcia takiego efektu przydadzą się techniki motywacyjne. Możliwość awansu to najważniejsze z nich. Najlepiej, aby pracownik wiedział, że ma taką możliwość. To pozwala na angażowanie się w wykonywane prace. Jednak techniki motywacyjne podsuwają również inne sposoby: pochwała pracownika dobrze wykonywującego pracę. W Japonii bodziec, jakim jest uściśnięcie ręki pracownika przez dyrektora na oczach innych pracowników działa lepiej niż największa podwyżka. Docenienie starań człowieka i stworzenie przyjaznego miejsca pracy to jedne z lepszych sposobów motywacji.