Tag Archives: motywatory

Motywowanie pracowników w małej firmie

Mała firma to środowisko stosunkowo zamknięte, którego nie da się podciągnąć pod modele zarządzania wielotysięcznych korporacji. W małym przedsiębiorstwie wszystko opiera się na trochę innej zasadzie – wszyscy się znają komunikacja na linii szef-podwładny staje się bliższa.

Motywowanie pracowników ulega tutaj pewnym uproszczeniom – małe firmy mają dużo łatwiej, jeśli chodzi o wytworzenie rodzinnej atmosfery, określenia drogi awansów czy też tworzenia relacji międzyludzkich. Jak wiadomo, motywowanie pracowników zarówno w dużej jak i w małej firmie opiera się zarówno na rywalizacji, jak i na określeniu jasnych zasad i szczebli awansu, jakie może osiągnąć pracownik. Bo w pewnym momencie przestaje chodzić o wynagrodzenie – pracownik, który źle się czuje w swojej firmie będzie coraz mniej wydajny i zadowolony, aby w końcu się zwolnić i przejść do konkurencji.

Opracowanie jednego, przejrzystego systemu motywacji dla małej firmy (system bonów świątecznych, karnetów na wejścia do kina, premii pieniężnych, wyjazdów integracyjnych, również awansów) to najlepsze motywowanie pracowników i jasne określenie nagród. Pomoże to pracownikom uzyskać pełne zadowolenie z wykonywanej pracy. Jedną z technik najskuteczniejszej motywacji jest pochwała. Pracownik zadowolony i doceniony to pracownik wydajny, który wie, że jego pracę się szanuje i docenia jego umiejętności.

Motywowanie pracowników to również dawanie im możliwości poszerzania swoich umiejętności. Wtedy również pracownik czuje się  doceniany i z jeszcze większym zaangażowaniem będzie przyczyniał się do sukcesów firmy.

Najważniejszym jest jednak, aby współczesny manager pamiętał że to nie tylko pieniądze są motywatorem, ponieważ istnieje dużo więcej tak samo skutecznych narzędzi motywacyjnych, tworzących idealną atmosferę w pracy.

Pozdrawiam,

Aneta Pawlus

SztukaMotywacji.wordpress.com