Tag Archives: motywowanie pracowników

Motywowanie pracowników prostymi gestami

Jeśli chcesz być człowiekiem sukcesu (a zapewne chcesz), to musisz liczyć się z tym, że w przyszłości będziesz miał do czynienia z ludźmi, którzy ci ten sukces pomogą budować. Może będą to pracownicy firmy, z których trzeba będzie zbudować dobrze działający zespół. To zadanie będzie należało do ciebie – ponieważ motywowanie pracowników  to również domena pracodawcy.

Moc motywacji

Siła, jaką posiada motywacja jest naprawdę wielka. Nie wystarczy tylko zatrudnić ludzi, ale należy się nimi także ‚zaopiekować’, tak, aby dobro firmy było dobrem każdego pojedynczego pracownika. Na sukces firmy pracuje nie tylko zarząd, dlatego też motywowanie pracowników jest tematem poruszanym na wielu szkoleniach i w wielu książkach.

Co, jako przyszły pracodawca powinieneś wiedzieć o motywowaniu? Przede wszystkim musisz zdawać sobie sprawę z siły prostych gestów. Pracowników nie motywuje tylko i wyłącznie wysoka pensja, podwyżki i premie. Pracownik lojalny to pracownik doceniany. Motywowanie pracowników to dostrzeganie ich sukcesów. Nie ma lepszego dnia niż tego, w którym kierownik działu uściśnie rękę pracownika! Takie osobiste docenienie indywidualnego sukcesu po pierwsze motywuje pracownika, a po drugie jest znakiem dla innych, że szef jest osobą sprawiedliwą i ceniącą prace pojedynczego człowieka.

Motywowanie pracowników nagrodami

Nie zawsze trzeba tutaj mówić o nagrodach pieniężnych. Często dla pracowników są dostępne co kwartał darmowe karnety do kina, do teatru czy też na basen. Wspieranie odpoczynku i czasu wolnego swoich pracowników również sprawia, że pracownik będzie uważał swoje miejsce pracy za bardziej atrakcyjne, i nie będzie myślał o jego zmianie. Bardzo dużą rolę gra również konkretne i precyzyjne określenie warunków awansu. Widząc, że przez starania i aranżację w wyznaczone zadania można zbliżyć się do awansu, procentuje to w pozyskaniu bardziej lojalnych pracowników, którzy dostrzegają szansę na własny rozwój w firmie.

Oczywiście to nie wszystkie wskazówki i sposoby na motywowanie pracowników. Bo tych jest na prawdę sporo. Warto korzystać z porad i wszelakich wskazówek, studiując i ucząc się w taki sposób, aby osiągnąć sukces wraz z grupą innych ludzi.

Pozdrawiam,

Aneta Pawlus
Sztuka Motywacji

Motywowanie pracowników, czyli zadowolony personel

W licznych badaniach przeprowadzonych w korporacjach na temat zadowolenia pracowników dominuje wniosek, że to nie pieniądze wpływają na motywowanie pracowników. Aby pracownik był efektywny, nie wystarczy mu w nieskończoność zwiększać pensji (chociaż to się raczej nie zdarza), ale dać mu możliwość rozwoju osobistego.

Zagadnienia takie jak motywowanie pracowników jest poruszane nie tylko w licznych publikacjach, ale jest to również bardzo częsta tematyka organizowanych szkoleń. Liczni trenerzy podkreślają, że motywowanie pracowników wpływa na ich angażowanie się w pracę, a to przecież na tym najbardziej zależy firmom. Nie trzeba nikogo przekonywać, że pracownik zadowolony pracuje lepiej i wydajniej, niż człowiek niedoceniony i nieusatysfakcjonowany.

Stąd bierze się bardzo krótkie stwierdzenie – motywowanie pracowników w sposób efektywny skraca czas wykonania większej ilości pracy, czyli pomaga na oszczędność kapitału. I wcale sposoby na motywowanie pracowników nie wiążą się z nakładami finansowymi czy też angażowaniem trenerów do szkoleń.

Techniki motywacyjne wpływające na efektywność pracowników

Dobrze prosperująca firma to przede wszystkim zadowoleni pracownicy, którzy czują się odpowiednio zmotywowani, przez co pracują wydajniej. Różne techniki motywacyjne to możliwość na zwiększenie małymi nakładami nie tylko zadowolenia, ale również osiąganych wyników.

Składające się na techniki motywacyjne  to nic innego, jak zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju oraz samokształcenia. To nie pieniądze motywują, jakby się mogło wydawać. Należy zwrócić uwagę na to, że pracownik zadowolony to więcej wykonanej pracy w krótszym czasie – do osiągnięcia takiego efektu przydadzą się techniki motywacyjne. Możliwość awansu to najważniejsze z nich. Najlepiej, aby pracownik wiedział, że ma taką możliwość. To pozwala na angażowanie się w wykonywane prace. Jednak techniki motywacyjne podsuwają również inne sposoby: pochwała pracownika dobrze wykonywującego pracę. W Japonii bodziec, jakim jest uściśnięcie ręki pracownika przez dyrektora na oczach innych pracowników działa lepiej niż największa podwyżka. Docenienie starań człowieka i stworzenie przyjaznego miejsca pracy to jedne z lepszych sposobów motywacji.

Skuteczne Motywowanie Ludzi

motywowanie pracowników

motywowanie pracowników

Autorem artykułu jest Daniel Bordman

Na pytanie, jakie sposoby motywowania pracowników są dostępne i skuteczne, pada zwykle odpowiedź „kara” lub „nagroda”. Te formy wpływu na wydajność podopiecznych mają swoją długą historię.

Kara

Skuteczność tej metody jest możliwa jedynie w przypadku, kiedy zostaną spełnione podstawowe warunki. Przede wszystkim, każdy powinien mieć jasność, jakie zachowania bądź działania będą potępiane i karane. Informacje te pozwolą w świadomy sposób kontrolować swoje postępowanie, a więc pośrednio wpłyną również na wzrost motywacji, ponieważ taka osoba będzie starała się uniknąć kary. Kiedy jednak dojdzie do nieakceptowanego zachowania, szef będzie miał obowiązek zastosować wcześniej określoną karę. Należy przy tym pamiętać, że działania karcące muszą być zawsze stosowane konsekwentne i zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. W innym wypadku metoda ta nie przyniesie oczekiwanych efektów.

Kara, jako metoda motywowania jest krótkoterminowa i trwa tylko długo, jak długo szef ma władzę. Wymaga ona ciągłej kontroli pracowników, nieustannego monitorowania ich zachowania i sprawdzania efektów działania, dlatego pochłania ona bardzo wiele czasu i energii. Oprócz tego, może szybko wprowadzić nieprzyjemną atmosferę, w wyniku której rodzi się zniechęcenie i dyskomfort psychiczny. Są to ważne powody, dla których warto wciąż poszukiwać innych i mniej konfliktowych metod motywowania.

Nagroda

Inne działanie pobudzające wydajność pracowników, stosowane od wielu lat, to oczywiście nagradzanie. Wywołuje ono wiele pytań i prowokuje do burzliwych dyskusji, ponieważ wzbudza obawę, którą najlepiej obrazuje polskie przysłowie „daj komuś palec, a weźmie rękę”. Nagroda, podobnie jak kara, powinna być stopniowalna i stosowana zaraz po aprobowanym zachowaniu, a w przeciwieństwie do kary (zazwyczaj) powinna być przyznawana w obecności innych osób. Skutki pozytywnej formy motywowania są zdecydowanie trwalsze od tych, które przynosi kara, a co najważniejsze, nagradzanie nie wymaga stałej kontroli pracownika. Osoby, które są sprawiedliwie nagradzane potrafią same sumiennie się kontrolować i pilnować. Przeniesienie odpowiedzialności i zagwarantowanie możliwości samokontroli powoduje, że pracownik nie czuje się ograniczany, a to podnosi jego poczucie sprawstwa.

Pisząc o nagrodzie, jako o formie motywowania ludzi, nasuwa się zasadnicze pytanie. Jaka jest najlepsza i najskuteczniejsza nagroda? Prawdopodobnie większość pytanych odpowie, że pieniądze. Jak się jednak okazuje istnieją równie dobre, jeśli nie lepsze, formy nagradzania. Uwaga, rozumiana jako życzliwe zainteresowanie i dobre słowo płynące z ust szefa, czy też przyjazna atmosfera w miejscu pracy, to tylko niektóre przykłady nagród. Wszystko to sprawia, że człowiek czuje się komfortowo w swoim miejscu pracy.

Przekonanie, że tylko środki pieniężne mogą skutecznie motywować, jest mitem. Udowodniono, że ludzie nie pracują tylko dla „kasy”, ale przede wszystkim dla zaspokojenia potrzeb, które nierzadko wymagają środków finansowych. Podkreślenia wymaga fakt, że nie wszystkie potrzeby mogą zostać zaspokojone przez pieniądze. To nie motywacja „ku pieniądzom” mobilizuje, ale motywacja „ku dobrostanowi”. Ma to olbrzymie znaczenie, ponieważ z tych założeń wynika, że kiedy już zdobędziemy fundusze, to naturalną konsekwencją  będzie spadek naszej motywacji do dalszego działania. Aby ponownie pobudzić uśpioną wydajność pracowników, musimy zagwarantować im kolejną perspektywę zarobku oraz wizję spełniania nowej potrzeby.

Bardzo prostym przykładem jest sytuacja młodej osoby, która właśnie rozpoczęła swoja karierę zawodowa. W pierwszej kolejności będzie ona chciała zarobić pieniądze, by się samodzielnie utrzymać. Kiedy już osiągnie pewnego rodzaju stabilizację finansową, to wówczas spadnie jej poziom motywacji. W takim momencie niezbędne jest określenie kolejnych długoterminowych celów. Najlepiej, by firma była zdolna stworzyć dla swojego pracownika możliwość dalszego doskonalenia, osiągania wyższego stanowiska czy zdobywania większego prestiżu. To właśnie perspektywa mobilizuje, a pieniądz jest jedynie jej wsparciem! Dobrze zorganizowany proces motywowania powinien uwzględniać właśnie tę regułę.

Wydajni i doskonale zorganizowani pracownicy to skarb, dla każdej ceniącej się firmy. Dlatego troska o ich komfort pracy oraz dbałość o jasno określane zasady, to obowiązek każdego zmotywowanego szefa.

Daniel Bordman

Skuteczne Kreowanie Wizerunku